Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS -

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:0913 91 49 49

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Ms Hằng

0917 437 575

duongviet01@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Mr.Đức

0913914949

duongviet01@yahoo.com

Chi tiết bài viết

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải có mã mới TRS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 66/2015/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải.

 

Cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 22.129.760.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Mã chứng khoán: TRS

Mã ISIN: VN000000TRS0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.212.976 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 22.129.760.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-8-2015, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng hiện nay tại Việt Nam.

Tiền thân là Xí nghiệp Vận tải biển và Dịch vụ Hàng hải trực thuộc Công ty TRACIMEXCO - Bộ Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải được biết đến như một đối tác quan trọng về dịch vụ hậu cần tại rất nhiều Khu công nghiệp, dự án hạ tầng, dự án kinh doanh trên toàn Việt Nam.

Với mục tiêu trở một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần của chuỗi cung ứng, công ty luôn ý thức và không ngừng khao khát tìm ra những giải pháp tối ưu, sáng tạo nhằm cung ứng dịch vụ hậu cần tốt nhất với mục tiêu tiện lợi, giá trị cao, tiết kiệm thời gian và sự tin cậy.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ hậu cần và kho bãi; Đại lý khai thuế Hải quan; Đại lý hàng hải; Phân phối hàng tiêu dùng…

Copyright © 2015 Đường Việt